BEZ HAPPYENDU

Odpovědi na Vaše dotazy

Tenhle dotaz je hodně častý, a důležitý. 

Skvělá zpráva je, že pokud se na toto ptáte, jste ostražitá. Jste si vědoma toho, že existují manipulátoři, sociopati, toxičtí lidé, kteří můžou být  nebezpeční, pokud s nimi navážete vztah. A můžete se jim tedy včas vyhnout.

Abychom se při zamilovanosti nedívali na svět pouze skrze růžové brýle a neignorovali „red flags“ – varovné signály, je důležité si zachovat co nejvíc realistický pohled na vztah i partnera. Začneme mít tendenci přizpůsobovat svůj čas, své zájmy i své chování novému partnerovi. Důležité je ale zachovat si „sebe“. Neobětovat se pro vztah, a aspoň trošku si zachovat nadhled. 

Několik konkrétních tipů, co můžem pomoci:

 • Věnujte čas sebereflexi: věnujte pozornost tomu, jak se v novém vztahu cítíte. Pokud objevíte nějaké pochybnosti nebo nejistoty, neignorujte je.
 • Důvěřujte svému instinktu: Pokud cítíte, že něco není v pořádku, pravděpodobně to tak je. Důvěřujte své intuici.
 • Nepřehlížejte red flags: Existují určité znaky, které mohou naznačovat problematické chování partnera do budoucna. Je důležité tyto varovné signály brát vážně a neospravedlňovat je. Lehko se to řekne, ale v zamilovanosti hůř udělá. Klidně si tedy cokoli podezřelého zaznamenejte, zapište, a jděte dál. Postupem času uvidíte, zda se budou zapsané varovné signály hromadit, můžete zpětně posoudit, jestli se daly sporné situace vysvětlit, vyřešit, jestli nastaly nějaké konfliktní situace. 
 • Komunikujte: Otevřená a upřímná komunikace je základem zdravého vztahu. Nebádejte se ptát a vyjadřovat své pocity i obavy. Pokud si všimnete něčeho, co vás trápí, mluvte o tom. 
 • Udržujte své hranice: Znát a respektovat své osobní hranice je klíčové. Pokud cítíte, že jsou vaše hranice narušovány, je to jasný signál, že je něco špatně.
 • Hledejte podporu: Mluvte s přáteli nebo členy rodiny o svých pocitech a zkušenostech ve vztahu. Někdy může být obtížné vidět situaci objektivně, když jsme v ní příliš zapojení.
 • Vzdělávejte se: Čím více informací máte o zdravých vztazích a varovných signálech toxického chování, tím lépe dokážete rozpoznat problematické situace.

Pamatujte, že v zdravém vztahu byste se měli cítit šťastně, bezpečně a respektovaně.

Nejčastější red flags, které mohou naznačovat, že váš partner má narcistické rysy jednání, jsou: 

1. Intenzivní zamilovanost, která přichází příliš rychle: Narcisté a manipulátoři vás na začátku často zahrnou láskou, pozorností, dárky, zájmem. To je ten tzv. lovebombing. to je ta intenzivní náklonnost, díky které si vás získají. I když se to na začátku může zdát jako pohádková romance, může to být způsob, jak vás rychle zavázat k vztahu.

2. Nadměrná kontrola a žárlivost: Pokud váš partner vyžaduje, abyste mu neustále hlásili, kde jste, s kým jste, a co děláte, nebo neustále kontroluje vaše zprávy a sociální média, může to být známka toxického chování. Narcisté potřebují mít vše pod kontrolou. 

3. Neschopnost nést vinu: Narcisté neunesou žádnou, skutečně žádnou vinu. Vše překroutí a zmanipulují tak, že vina bude na vaší straně. Mají problém přiznat, že udělali chybu. Místo toho obviní ze svých pochybení někoho jiného.

4. Izolace od přátel a rodiny: Manipulátoři a narcisti často chtějí mít nad svou obětí plnou kontrolu, a proto se pokoušejí izolovat ji od jejích blízkých, aby se stala závislou pouze na nich.

5. Ponižování a kritika: Partner kritizuje, ať už vzhled nebo chování, a to často ve snaze vás ponižovat nebo zesměšnit. I kdyby to bylo pouze v legraci. Pokud vás jeho výroky píchnou, zabolí, je to vážné varování. 

6. Střídání extrémních emocí: Pokud váš partner střídá mezi extrémně milujícím chováním a hrubostí nebo agresivitou, může to být známka emocionálně nestabilního a toxického chování.

Pokud v některém z těchto bodů poznáváte svého partnera, je důležité hledat pomoc. Niky není pozdě.

Pamatujte, že máte právo cítit se ve vztahu bezpečně a rovnoprávně. Nikdy není pozdě vyhledat pomoc a začít cestu k lepšímu životu bez násilí a manipulace.

Odejít ze vztahu s narcistou může být extrémně těžké. Stává se, že po nějaké době od rozchodu vás znovu kontaktuje, a vy znovu podlehnete jeho slibům, jeho kouzlu, tomu, co vás na něm přitahovalo na začátku vztahu. Je to závislost. Ne nepodobná závislosti na drogách. Co potřebujete:

 • Pochopit situaci: Je důležité mít informace. Zjistit si, co vlastně narcismus je, poznat vzorce chování, které narcista používá. To, co se děje vám, se děje v mnoha toxických vztazích, a začarovaný kruh se dá přetnout. Když budete vědět, jak naricsté fungují, budete mít povědomí o psychologických hrách, které hrají, můžete rozpoznat manipulativní chování a lépe se mu bránit.
 • Vyhledat podporu: Mluvte s přáteli, rodinou, vyhledejte odbornou pomoc. Přátelé vás můžou podpořit, poskytnout bezpečné zázemí a podpořit odhodlání ukončit definitivně vztah s člověkem, se kterým nejste v rovnocenném, šťastném a naplňujícím vztahu.
 • Stanovit si hranice: Buďte pevná, naučte se říkat „ne“. To může zahrnovat i „no contact“ – úplné přerušení kontaktu s narcistou, blokování na sociálních sítích, klidně i změnu telefonního čísla.
 • Zaměřit se na sebe: Místo abyste se soutředila na narcistu a jeho potřeby, zaměřte se na svůj vlastní život, svůj pocit pohody, štěstí, radosti, svoje zdroje, které Vám to můžou přinést. Věnujte se svým koníčkům, cvičení, meditaci, cestování nebo vzdělávání se v oblastech, které vás zajímají. Cokoli, co bude „vaše“, co vás bude dělat šťastnou, v čem budete ve „flow“, bez ohledu na někoho jiného. 
 • Rozvíjet svou samostatnost: Vytváření vlastního života nezávislého na vztahu s narcistou je klíčové. To může znamenat třeba najít si novou práci, přestěhovat se, nebo jen strávit víc času s lidmi, kteří Vás skutečně podporují a oceňují.
 • Vytvořit si bezpečné prostředí: Je potřeba najít si zázemí, bezpečné prostředí, zejména pokud Vám hrozí ze strany narcisty kromě psychického i fyzické násilí.  Organizací, které mohou poskytnout dočasné útočiště a poradenství, je u nás poměrně hodně. Tím, že se o narcismu stále více hovoří, najdete i odborníky z řad psychologů a terapeutů, kteří se přímo nefyzickou agresivitou a narcismem zabývají. 

Ano, dostat se z toxického vztahu je proces. Může být dlouhý a emocionálně extrémně náročný. Mějte trpělivost sama se sebou, buďte k sobě laskavá. Nevzdávejte se, směřujte pomalu, ale jistě, ke svému cíli. A tím je zotavení ze zničujícího vztahu, který vám krade život, a vybudování nového života. 

Kodependence v souvislosti s narcismem znamená typ vztahu, kde se jeden partner (často oběť narcisty) stává emocionálně nebo jinak závislým na narcistovi. Tato závislost se projevuje třeba nadměrnou potřebou pečovat o narcistu, obhajovat jeho chování a činy,  obětovat se za účelem udržení vztahu, i když je to na úkor vlastního blaha.

Ve vztahu s narcistou kodependentní člověk často ztrácí smysl pro vlastní identitu a potřeby, protože jeho nebo její energie a úsilí se soustředí na uspokojování potřeb narcistického partnera. Tento druh vztahu je toxický, protože se v něm kodependentní osoba stává závislou na emocionálním vzorci, který narcista vytváří – střídání období lásky a odmítnutí, což často vede k oběti, která se stále vrací do vztahu, i když je to pro ni škodlivé.

Rozpoznání kodependence je prvním krokem k vymanění se z takového vztahu.

Dostat se ze závislosti na alkoholu je extrémně těžké, to víme. Proč se ale nedokážeme odpoutat od toxického člověka, je těžko pochopitelné, a naše okolí už vůbec nemusí mít pochopení. Princip je v podstatě stejný, jako u závislosti jako na drogách. 

Jak se začít uzdravovat z toxického vztahu?

To, že jste našla sílu a opustila toxický vztah, je jeden z nejodvážnějších kroků, který může člověk v životě udělat. Proces uzdravení po takovém vztahu je často dlouhý a náročný, ale je nutný. Je to cesta k sobě, k lepšímu životu. Buďte k sobě milosrdná, vše nepůjde hned, ale postupně, po krůčcích, a s pomocí času, to půjde. 

 •  Přiznat si, že vztah byl toxický, je prvním krokem k uzdravení. Může to být bolestivé, ale je to nezbytné pro další kroky.
 • No contact:  Pokud je to možné, je důležité úplně přerušit veškerý kontakt s expartnerem. To může zahrnovat blokování na sociálních sítích, změnu telefonního čísla atd. Smiřte se s faktem, že ho úplně odstřihnete ze života (výjimkou je, pokud máte společné děti nebo jiné závazky, které Vám neumožní stoprocentní no contact. 
 • Podpora od blízkých: Obklopte se lidmi, kteří vás podporují a milují. Přestaňte se stýkat s lidmi, s kterými Vám je kontakt jakkoli nepříjemný. Říká se, že jsme průsečíkem pěti lidí, kteří nám jsou nejblíže, kterými se obklopíme. Průsečíkem jakých lidí chcete být? 
 • Terapie: Práce s odborníkem pomůže, zvlášť, když se zabývá problematikou toxických vztahů. Terapeut vám může pomoci porozumět dynamice toxického vztahu, přinejmenším se můžete vypovídat a vyzpovídat ze všeho, co vás tíží v bezpečném a neposuzujícím prostředí. 
 • Sebepéče: Dopřejte si čas na regeneraci. Meditace, cvičení, dobré jídlo, dostatek spánku a činnosti, které vás naplňují, cokoli z toho, všechno, podle Vás. Buďte na sebe extrémně hodná a laskavá. Zasloužíte si to. 
 • Stanovení hranic: Naučte se stanovit a dodržovat zdravé hranice v mezilidských vztazích. Hodně se hranice zmiňují, v praxi to tak jednoduché není. Ale jistě už máte velmi jasno v tom, jaké chování Vás nejvíc zraňuje. To je začátek. Nyní už ho rozpoznáte z dálky a také se mu z dálky vyhnete!
 • Zaměření se na sebe: Objevte, co vás dělá šťastnou. Co jsou vaše vášně, vaše cíle, vaše zdroje.  Dělejte věci, které milujete. 
 • Trpělivost: Buďte vůči sobě trpělivá. Uzdravení z toxického vztahu je proces, který může trvat dlouho. Některé dny budou lepší než jiné, někdy můžou přijít několikatýdenní proady. Ale je důležité nevzdávat se.

Pamatujte, že v tom nejste sama. A že si zasloužíte být šťastná a v bezpečném, podporujícím vztahu. Každý krok, který uděláte směrem k uzdravení, je krokem směrem k vašemu lepšímu životu.

 • Psychopat ve vaší posteli – Manipulace a psychický teror ve vztahu. Jason McKenzie, 2020, Portál
 • Jak odhalit skryté narcisty a bránit se jim. Debbie Mirza, 2022, Grada
 • Narcismus – vnitřní žalář. Heinz-Peter Röhr, 2001, Portál
 • Narcismus jako rys osobnosti. Olga Pechová, Daniel Dostál, 2018, Univertiza Palackého, Olomouc
 • Život s narcisem. Lucie Jandová, 2021, Lucie Jandová
 • Temné matky a jejich dcery. Lucie Jandová, Dana Kaplanová, 2019, Lucie Jandová
 • Jak se bránit toxickým lidem, manipulátorům a sociopatům: Příručka nejen pro vysoce citlivé lidi. Shahida Arabi, 2022, Grada
 • Psychický nátlak v rodině. 2012, Yvonne Poncet-Bonnisol, 2012, Portál
 • Ďábel se skrývá v lásce. Katrin Ayad, 2023, Pointa
 • Narcizmus: zdravý a patologický. Anton Heretik, 2021, Ikar
 • V zajetí narcizmu. Robert Tomšík, 2023, Grada
 • Obklopený narcistami. Thomas Erikson, 2022, Motýľ
 • Mužský narcizmus.Raphael M. Bonelli, 2018, Portál
 • Jak vyzrát na sociopata odvedle. Martha Stoutová, 2021, Dům Harfa
 • Moudrost psychopatů. Kevin Dutton, 2019, Portál
 • Vzala jste si psychopata? Nadine Bismuth, 2011, Garamond
 • Umíme to s konfliktem! Náročné situace a jejich řešení. Olga Medlíková, 2012, Grada
 • Nenechte sebou manipulovat. Isabelle Nazare-Aga. 2011, Portál
 • Gaslighter. Markéta Harasimová, 2023, MaHa
 • Sebemilenec. Simona Monyová, 2006, Mony
 • Řasnatci. Dana Kellnerová, 2016, Pálava
 • Co-Parenting with a Narcissist: A Guidebook for Targeted Parents. Sharie Stines, Patricia Harriman.  2019
 • Co-Parenting While Divorcing a Narcissist: A Woman´s Guide to Drafting a Comprehensive Co-Parenting Agreement, Reframing your Thinking, and Avoiding High Conflict. Daphne Rice, Tyle Shandro.
 • Breaking Free From a a Narcissistic Co-Parent. Michael Marino, 2023
 • Divorcing and Healing from a Narcissist. Julie A. Gift

 Pokud: 

– máte nějaký dotaz týkající se narcismu

– hledáte první pomoc ve Vaší vztahové situaci

– máte podezření, že ve vašem vztahu dochází k manipulaci a nevíte, co dál

– řešíte ve vašem partnerství problémy související s narcismem a hledáte způsoby, jak se ochránit

– se cítíte v souvislosti s vaším vztahem ztraceni nebo nejistí a potřebujete podporu

– hledáte bezpečný prostor, kde byste mohli otevřeně mluvit o svých zkušenostech a obavách v souvislosti s vaším vztahem s manipulátorem, narcistou nebo agresorem

můžeme si domluvit termín a probereme Vaše téma po telefonu, Whatsappu, nebo osobně.

 Poradenství, psychoterapie, právní služby, programy a podpůrné skupiny na internetu jsou často placené. V obtížné životní situaci, kdy např. řešíme i existenční otázky (kam se odstěhuji, jak uživím malé děti) si nemůžeme dovolit extra výdaje. Řada skvělých zdrojů je však zdarma. Využijte je.

 Téma narcizmu aktuálně prostupuje mým životem. Knowhow, které jsem získala (vlastní zkušeností, studiem literatury a řady dalších zdrojů) v propojení s oborem, který jsem vystudovala na VŠ (sociální práce, základy psychoterapie, krizová intervence), a kontakty, které jsem nasbírala, mohu teď předávat dál tak, aby pomáhaly.